Een haag? Ja, graag!

Het gemeentebestuur heeft beslist om de haagplantactie, bij een aantal onder jullie zeker bekend, terug op te starten.

Hagen zijn immers waardevol,

omdat ze kansen geven aan plant en dier.

In ons modern cultuurlandschap zijn de natuurgebieden sterk versnipperd. Kleine landschapselementen vormen een “netwerk” van verbindingswegen tussen die groene kerngebieden, en doen tevens dienst als vlucht- en  voedselplaats. Hagen geven ook beschutting tegen wind en regen, schaduw voor het vee en ze verstevigen beek- en grachtkanten, …

omdat ze ons leefmilieu verbeteren.

Houtkanten kunnen een geluidsmuur vormen naast drukke wegen. Bovendien nemen ze een deel van de schadelijke uitlaatgassen van het verkeer op en verrijken de lucht met zuurstof.

omdat ze mensen laten genieten van de natuur.

De eigen omgeving werd de laatste jaren steeds belangrijker voor gezinsrecreatie.  Ook in onze en de ons omring- ende gemeenten werden verscheidene fiets- en wandelpaden uitgestippeld. De kleine landschapselementen verhogen de aantrekkelijkheid ervan en nodigen uit er gebruik van te maken.